Hobbyrum

Banérgatan 87

I källarplanet finns ett litet hobbyrum, som kan utnyttjas av föreningens medlemmar för mindre snickeriarbeten etc.

  • Rummet får inte blockeras av någon medlem för längre tids arbeten.
  • Brandfarliga vätskor får icke förvaras i hobbyrummet.
  • Bara vattenbaserad färg eller lack får användas.