Sophantering

Sopnedkast

I sopnedkasten läggs väl emballerat hushållsavfall. Var särskilt noggrann med att emballera fuktigt avfall väl. Släng inga kartonger i sopnedkastet då detta kan orsaka stopp i sopnedkastet.

Återvinningsrum

I anslutning till garaget finns ett rum för återvinning för insamling av glas, papper/tidningar (inte kuvert), kartong samt andra skrymmande torra grovsopor i därför avsedd behållare. Det är av stor vikt både ur miljö-, trivsel- och kostnadssynpunkt att avfallet sorteras i anvisade behållare. Kontrollera därför alltid att avfallet hanteras enligt märkningen vid respektive behållare. Se även till att allt som hamnar här är väl ursköljt för att undvika att avfallet ruttnar och drar till sig ohyra och
dålig lukt.

Batterier: För små hushållsbatterier finns särskild behållare. Det är däremot förbjudet att lämna bil-/båtbatterier i återvinningsrummet. Denna typ av batterier skall lämnas på miljöstation genom de boendes egen försorg.

Elskrot, allt som drivs med el, placeras i särskild behållare. Denna behållare är endast avsedd för mindre elskrot,  av högst en mikrovågsugns storlek.

Enligt producentansvarslagen är producenter av elektriska apparater skyldiga att utan ersättning ta emot samma mängd och typ av utrustning som kunden köper. Vi vill därför uppmana medlemmar och hyresgäster att lämna in den gamla apparaten när en ny köps, t ex TV, mikrovågsugn, kaffebryggare etc. Tänk på att det kostar föreningen att bli av med elskroten.

Vid utbyte av kyl/frys, diskmaskin, spis, tvättmaskin, torkskåp är det varje bostadsrätts-
havares skyldighet att se till att leverantören av nya apparater ansvarar för bortforsling av gamla apparater så att kostnaden för detta inte belastar övriga bostadsrättshavare.

Målarfärg och annat miljöfarligt avfall får inte lämnas i återvinningsrummet. Lämna i stället överbliven färg till fackhandeln som tar emot miljöfarligt avfall.