Ventilation

LSjalvdragägenheten tillförs friskluft genom en kanal under fönstret i varje rum. För att ventilationen i lägenheterna skall fungera på ett tillfredsställande sätt ska friskluftsintagen ovanför radiatorerna vara öppna, dvs. vredet ska peka nedåt. Vid kallt väder kan kondens bildas i kanalen. Detta kan undvikas genom att man stänger friskluftsintaget (vredet skall då peka uppåt). Vid matlagning kan ventilationen forceras genom att använda vredet på spiskåpan. Öppna samtidigt på glänt något av de små fönsterna i sovrummet.