Avgifter

Brf Resolutionen

Föreningens verksamhet finansieras löpande genom avgifter som debiteras varje månad. Vid större investeringar och underhållsåtgärder kan föreningen behöva ta lån, men vi räknar med att under senare delen av 2020 vara helt skuldfria.

UNDERLAG FÖR FÖRENINGENS DEBITERINGAR AV MEDLEMMAR

ÅRSAVGIFT

Som i alla bostadsrättsföreningar har varje lägenhet åsatts ett andelstal. Detta gjordes på professionella grunder när föreningen bildades. Andelstalen är beroende av lägenhetens storlek, men även läget i huset kan ha betydelse. Så blir det oftast ett högre andelstal ju högre upp i huset som lägenheten är belägen. (Att ändra andelstalen är en formellt krånglig procedur som bl.a. kräver en ny s.k. ekonomisk plan.)

Brf Resolutionens budgeterade kostnader (exkl. värme) debiteras resp. lägenhet enligt stadgarna baserat på andelstalen.

VÄRMETILLÄGG

Föreningen kan enligt stadgarna debitera vissa taxebundna kostnader baserat på förbrukning eller yta. Styrelsen har sedan ett antal år valt att debitera kostnaden för uppvärmning i form av fjärrvärme och el efter lägenheternas yta.

För att jämna ut enskilda års förändring i kostnader görs detta som ett genomsnitt av tre år. Snittet beräknas på utfallet av näst föregående år, prognos för senaste året samt budget för innevarande år.

På månadsavin benämns det som bränsletillägg.

GARAGEHYRA

Föreningens medlemmar har förtur till garageplats som hyrs ut i turordning om det finns kö. I mån av outhyrda platser kan även externa hyresgäster komma ifråga.

Styrelsen beslutar hyran för garageplats och försöker att anpassa den till en rimlig men låg marknadsnivå. Det ska vara en förmån att nyttja garaget. Samtidigt ska hyran bidra skäligt till föreningens ekonomi, så att inte de utan garageplats subventionerar garageplatserna. Externa hyresgäster ska betala marknadspris (inkl. moms).
2020-02-10/Styrelsen