Personuppgiftsbehandling

GPPR-information för medlemmar.

Kamerabevakning

  • Vår förening har installerat kamerabevakning i garaget.
  • Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka boendes säkerhet.
  • Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
  • Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 30 dagar.
  • Inspelningsutrustningen är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom styrelsen har tillgång det inspelade materialet.

Inpassering med nyckelbricka

  • Ändamålet för inpasseringssystemet är att ha en effektiv nyckelhantering och kunna hantera behörigheter för tillträde.
  • I inpasseringssystemet raderas händelser med automatik efter 30 dagar.
  • Den dator som hanterar inpasseringssystemet är placerad i ett låst utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
  • Informationen skyddas för åtkomst genom lösenord. Enbart ett fåtal personer inom styrelsen har tillgång till den.