Renovering/ändring i lägenhet

 

Det finns en hel del saker att tänka på vid renovering/ändring i lägenhet. Det gäller inte enbart bostadsrättshavaren utan också de hantverkare som anlitas. Bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla anlitade hantverkare informerade om gällande regler i bostadsrättsföreningen samt att dessa följs.

För omfattande renoveringar/ändringar i lägenheten krävs dessutom styrelsens godkännande och vissa ändringar innebär också, enligt plan- och bygglagen, att man måste göra bygganmälan till kommunen minst tre veckor innan byggstart.

Vi ber dig därför att gå igenom våra regler för renovering/ändring i lägenhet samt använda blanketten för Begäran om tillstånd till renovering/ändring i lägenhet om ni har för avsikt att genomföra mer omfattande renoveringar/ändringar i lägenheten.

För att styrelsen skall hinna sammanträda och ta ställning till begäran, krävs att den lämnas in 5 veckor innan renoverings/ändringsarbetet beräknas påbörjas.

Dokument

Ansökan om tillstånd avseende ändring i bostad

Anmälan om avslutad renovering