Dörrkamera

Dörrkikare med display | Clas Ohlson

Dörrklocka med inbyggd kamera får inte installeras av medlemmarna. Dörrkikare med skärm som ger bättre sikt är tillåtet. Detta baserar sig på Datainspektionens tydliga regler kring hur, när och vad som får filmas vid kameraövervakning i trapphus.