Bostadsrättstillägg

Brf Resolutionen har i den senaste fastighetsförsäkringen tecknad hos Trygg-Hansa även ett bostadsrättstillägg för medlemmarna. Det innebär att Du som medlem kan ta bort Ditt bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. Du har alltså redan motsvarande skydd genom föreningens försäkring.

Fördelen med detta är en något lägre premie och framförallt ett enklare förfarande vid ev. skada eftersom skaderegleringen sker inom samma försäkringsbolag.

Tillägg för bostadsrättsförsäkring