Styrelse

Mikael Andersson                Värtavägen 30
Elin Enervald                          Banérgatan 93
Stefan Grinneby                    Banérgatan 83
Gustaf Landahl                      Värtavägen 28
Gunilla Lundin                       Värtavägen 26 Sekreterare
Maria Nikula                           Banérgatan 93  Ordförande
Lars Raxell                               Banérgatan 87 Suppleant

Frågor och synpunkter lämnas i första hand via e-post
adress: resolutionen@gmail.com
alternativt
i Styrelsens brevlåda (vit) som finns i garaget bredvid dörren till rummet för återvinning