Ordningsregler

Allmänt

Som medlemmar i bostadsrättsföreningen Resolutionen äger vi gemensamt vår fastighet i syfte att ha en bra bostad och boendemiljö samt en låg boendekostnad. Vi har alla ett ansvar för att fastigheten sköts och underhålls på bästa sätt. I detta ingår också att visa ömsesidig hänsyn och respekt för varandra som boende.

Boende i ett flerfamiljshus innebär att man får tåla ett visst mått av störningar. Vi har alla ett intresse av att sådana störningar hålls på en så låg nivå som möjligt. Skulle Du ändå uppleva störningar så prata med Din granne. Den som stör är ofta omedveten om detta. Tillsammans kan vi finna vägar att nedbringa eventuella störningar till en rimlig nivå.

Följande regler syftar bl.a. till att minska risken för onödiga störningar:

• Informera om möjligt berörda grannar om kommande störningar, t.ex. vid hantverksarbeten i lägenheten.

• Stör inte grannar med arbeten, hög musik, buller efter klockan 22.00 på kvällen.

• Tänk även på att inte störa Dina grannar när Du och familjen/vänner vistas på balkongen eller solterrassen. Tänk på att inte bara ljud utan även tobaksrök stör!

• På solterrassen är det tillåtet att spela musik men på en nivå som hörs på terassen men inte i omvginingen.

• Tappa inte upp bad mitt i natten.

• Hantera nycklar, nyckelbricka och koder så att obehöriga ej kan komma åt dem.

• Cykelrum finns i källaren, ingång invid Banérgatan 85. Cykelställ finns mot gatan vid Värtavägen 30 och vid entrén till Värtavägen 24. Cyklar får inte parkeras i garaget.

• Barnvagnsrum: Barnvagnar förvaras i särskilda rum i trapphusens bottenvåning. I mån av plats får cyklar och rullatorer parkeras i barnvagnsrummen. Använd endast er egen trappuppgångs barnvagnsrum.

• Trapphus, källar- och vindsförråd: Enligt Lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 och förordningen (SFS 2003:789) samt föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är det absolut förbjudet att placera föremål i trapphus, källar- och vindsgångar, eftersom det försvårar eller i värsta fall omöjliggör evakuering via trapphus och gångar vid t.ex. brand, eller gör det omöjligt för räddningstjänsten att komma in i trapphus och gångar för att rädda nödställda . Dessutom försvåras städningen om föremål är placerade i dessa utrymmen. Några exempel på föremål, som inte får finnas i dessa utrymmen, är cyklar, rullatorer och barnvagnar.

• I händelse av brand får hissarna inte användas!

• Har Du husdjur, tänk på att vårda dem så att andra ej störs. Hundar och katter får ej rastas i trädgården eller i rabatter/häckar runt huset.

Tvättstugor

Värtavägen 24-26 och Banérgatan 83

 • Tvättstugorna är avsedda för boende i Brf Resolutionen.
 • Reservera önskad tid, två pass kan reserveras samtidigt dock inte
  samma dag, per medlem, i den digitala appen.
 • Om en bokning ej tagits i bruk inom en timme efter tvättpassets början har annan medlem rätt att utnyttja resterande tid.
 • Den som tvättar i en av tvättstugorna har rätt att utnyttja även den andra tvättstugan om den fortfarande är ledig efter en timme. En timmes väntetid gäller då alltid även om tvättstugan ej är bokad.
 • Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinerna.
 • Det är endast tillåtet att tvätta mattor i grovtvättmaskinen i tvättstuga
  1 Banérgatan.
 • Torkrummet Värtavägen kan bokas av båda tvättstugorna och bokas
  separat. Den som bokar först har företräde till torkrummet.
 • Kontrollera alltid innan tvätt att inga hårda föremål finns i det som
  ska tvättas – mynt, nycklar, kreditkort, hårspännen eller andra
  liknande hårda föremål. Dessa kan orsaka dyra onödiga kostnader.
 • Använd endast rekommenderad dos tvättmedel, överdosering lagras i
  maskinerna och leder till blockeringar som på sikt förstör maskinerna.

Efter avslutat tvättpass ska:

 • Maskinerna torkas av och tvättmedelsrester tas bort.
 • Dammfiltret i torktumlaren rengöras.
 • Dammfiltren i torkskåpet rengöras (sitter inne i skåpet högst upp).
 • Mangelduken lämnas utdragen.
 • Elmangeln lämnas öppen.
 • Golvet sopas/våttorkas vid behov.
 • Släck ljuset och kontrollera att dörrarna är låsta.

Balkonglådor

 • Kasta inte jord och blommor från balkonglådorna i sopnedkasten.
 • Emballera i stället jorden väl i kraftiga plastpåsar som kan lämnas i grovsoprummet.
 • Balkonglådor skall av säkerhetsskäl hängas på insidan av balkongen.

Grillning

 • Grilla inte på balkong/uteplats.