Bokning av renoveringsförråd

Följande kommunicerades även via Infoblad 12 2022.

På prov har ett förrådsrum, det gamla ”Dammsugarrummet”, i källaren mellan trapphus och tvättstuga i Banérgatan 83 iordningställts för medlemmarnas tillfälliga förrådsbehov.

Rummet är ca 12 kvm och avsett endast för förvaring, inte för aktiviteter.
Avsikten är korttidsuthyrning till exempel vid omfattande renovering av lägenheten eller vid in/avflyttning då man har behov av tillfällig förvaring.

Tills vidare gäller som nedan kort sammanfattat.
Notera speciellt 14-dagarsperioden söndag-till-lördag-två-veckor-senare. Behöver du tillgång delar av en period, behöver du boka hela. Inga delperioder administreras.
Övriga frågor kan ställas till resolutionen@gmail.com.

  • Bokning via email till resolutionen@gmail.com, ärenderad ”BOKNING DAMMSUGARRUM”.
  • Bokningen giltig först efter kvittensmail med datum och kostnad för bokningen.
  • Hyresperiod: söndag – lördag andra veckan, totalt 14 dygn per period.
  • Hyrestid: Minimum 1 period för 740 kronor, maximalt 4 perioder per lägenhet 12 månader löpande, men kan förlängas om ingen annan står på tur.
  • Påbörjad hyresperiod faktureras som hel period.
  • Halva hyreskostnaden faktureras vid bokning, återbetalas ej.
  • All fakturering via Nabo.

Kodlås låses upp för hyresgästen endast under hyrestiden, för de bricknummer
hyresgästen angett vid bokning.