Hobbyrum

Banérgatan 87

I källarplanet finns ett litet hobbyrum, som kan utnyttjas av föreningens medlemmar för mindre snickeriarbeten etc.

Rummet är öppet 07:00 – 22:00

  • Rummet får inte blockeras av någon medlem för längre tids arbeten.
  • Brandfarliga vätskor får icke förvaras i hobbyrummet.
  • Bara vattenbaserad färg eller lack får användas.

Tänk på att inte störa dina grannar med höga ljud då det ligger lägenheter ovanför hobbyrummet.