Nycklar och passerbrickor

Nycklar

I föreningen används olika nycklar till gemensamma utrymmen och till entréerna. Det är nödvändigt att varje innehavare av nycklar till gemensamma utrymmen vårdar dessa och ansvarar för att utkvitterade nycklar inte hamnar i orätta händer. Försiktighet med nycklar bidrar till att minska stölder och oönskade besök inom fastigheten. När man behöver en extra nyckel/bricka, kontaktas styrelsen i via brevlådan i garaget eller beställ via mejl Resolutionen@gmail.com.

En ny nyckel (Medeco) kostar 400 kronor och en ny bricka 200 kronor

Brickor

Bricka gäller för tillträde till entréer dagtid. Bricka och pinkod gäller för tillträde till motionslokal,  garage och entréer mellan 21-06. Det är bara personer med garagekontrakt som har access till garageporten och till däckrummet.

När en lägenhet säljs ska nyckelbrickorna återlämnas till föreningen/ styrelsen. Styrelsen lämnar därefter ut två omkodade brickor till ny medlem.

Om Du har förlorat en bricka:
Anmäl detta genast till den i styrelsen som ansvarar för brickorna så att brickan kan spärras.