Kabel-TV och Internet-anslutning

I föreningen finns kabel-TV med Com Hem som leverantör. Om något fel skulle uppstå med kabel-TV nätet ska felanmälan göras hos Com Hem 0771-55 00 00

Föreningen har ett lokalt nätverk installerat i fastigheten med Ownit som internetleverantör.

Alla har ett nätverksuttag i lägenheten.

Tänk på att både Com Hem och Ownit levererar internet och telefoni.
För mer information kontakta respektive leverantör.

Com Hem levererar ett analogt och digitalt grundutbud till fastigheten via det vanliga antennuttaget. För digital mottagning behövs en DVBC-mottagare, inbyggd i TV eller extern digitalbox. Vid installationen kan man behöva ange nätverks-ID/nätnummer som för Com Hem i Stockholm är 41001.

Observera att från och med 26 maj 2020 kommer Com Hem sända tv-kanaler digitalt. För information om detta se följande information från Com Hem: Com Hem digitalisering