Bokning av motionslokal


 OBS! endast 8 personer får vistas i lokalen samtidigt

Max 8 deltagare vid uthyrning av gemensamhetslokaler (COVID-19)

Från 10 januari 2021 får gemensamhetslokaler, festlokaler eller andra lokaler användas för privata sammankomster med maximalt åtta deltagare. Det är fastighetsägaren, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig för att de nya reglerna följs. Vid bokning av lokalen måste bokare därför gentemot styrelsen förbinda sig att inte ta in mer än 8 personer i lokalen. 

Gäller tillsvidare.


Följande gäller vid bokning av motionslokalen ej poolen.

För att boka en tid, kontakta styrelsen på resolutionen@gmail.com som beslutar om bokningen. Det finns en kalender under denna text där du kan se om lokalen är bokad. Lokalen får bokas på max fyra timmar och ska vara utrymd senast kl 23.00. Bokningen ska ske minst en vecka i förväg.

Observera att lokalen inte kan bokas för privat motionsändamål och att aktiviteten inte får kombineras med bastubad eller nyttjande av poolen.När anmälan accepterats, sätter bokaren upp information på proppskåpet om bokningen med uppgift om tid, namn och telefonnummer.Bokaren informerar två dagar innan på utsidan av dörren att lokalen är bokad.Vid insläpp av externa gäster får utedörrarna inte ställas upp.

Tänk på att visa hänsyn beträffande ljudnivån.

Bokaren är ansvarig för

  • Information om utrymningsvägarna
  • Att rökningsförbudet efterlevs
  • Att enbart inneskor gäller i lokalen
  • Att lokalen ska vara städad efter avslutad aktivitet och alla sopor ska tas bort.

Det är vår förhoppning att vi kommer att ha stor glädje av denna lokal och att vi tillsammans hjälps åt att hålla den i samma fina skick lång tid framöver.

Styrelsen