Styrelse

Maria Nikula                     Banérgatan 93  Ordförande
Leif Lundqvist                  Banérgatan 91
Torsten Hallberg             Banérgatan 91
Stefan Grinneby               Banérgatan 83
Tommie Berglind            Värtavägen 30
Lennart Lif                         Värtavägen 30
Gunilla Lundin                 Värtavägen 26
Mattias Wagner               Värtavägen 30 Suppleant

Frågor och synpunkter lämnas i första hand via e-post
adress: resolutionen@gmail.com
alternativt
i Styrelsens brevlåda (vit) som finns i garaget bredvid dörren till rummet för återvinning