Styrelse

Leif Lundqvist                      Banérgatan 91  Ordförande
Mattias Öhman                    Värtavägen 24
Arne Rössel                           Banérgatan 89
Mats Carlsson                       Värtavägen 30
Agneta Ingelsten                  Värtavägen 26
Lennart Lif                            Värtavägen 30
Maria Nikula                         Banérgatan 93
Gabriella Bernhoff               Banérgatan 85  suppleant

Frågor och synpunkter lämnas i första hand via e-post
adress: resolutionen@gmail.com
alternativt
i Styrelsens brevlåda (vit) som finns i garaget bredvid dörren till rummet för återvinning