Styrelse

Maria Nikula                     Banérgatan 93  Ordförande
Leif Lundqvist                  Banérgatan 91
Arne Rössel                        Banérgatan 89
Christer Nyman                Banérgatan 85
Agneta Ingelsten              Värtavägen 26
Lennart Lif                          Värtavägen 30
Gunilla Lundin                   Värtavägen 26
Mattias Wagner                  Värtavägen 30 Suppleant

Frågor och synpunkter lämnas i första hand via e-post
adress: resolutionen@gmail.com
alternativt
i Styrelsens brevlåda (vit) som finns i garaget bredvid dörren till rummet för återvinning