Infoblad

F.o.m. 2016 publiceras informationsbladen endast på anslagstavlor i entréer o hissar samt på Resolutionens hemsida. 

Dubbelklicka på fliken Medlemsinformation, skriv in lösenord  –

där hittar du informationsbladen!

Föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 26 maj kl 18.30,
i Gärdesskolans aula. Inpassering och registrering av medlemmar från kl 18.00.
Eventuella motioner lämnas till styrelsen via e-post resolutionen@gmail.com eller i styrelsens brevlåda i garaget
senast den 30 april 2016.

Varmt välkomna!                                                    Styrelsen

Våra hissar

HISSAR stängs av tidvis från mån 22 feb 2016, d.v.s. under vecka 8-9
Måndagen den 22 februari påbörjas en renovering av samtliga hissar i Resolutionen. Montörerna räknar med att arbeta i en eller två hissar per dag. Den hiss som renoveras kommer att vara avstängd under ca 4-6 timmar.
Avstängningslappar sätts upp av hissmontörerna från ManKan Hiss i samband med att arbetet startar i en hiss.
Om en akut situation, t ex sjukdomsfall, skulle inträffa kan montörerna hjälpa till och ordna en akut transport. Kontakta dem i så fall.
För de som bor högre upp i husen kan vindsgångarna användas för att gå till annat trapphus, där hissen inte just då repareras.
Banergatan 85: I den hissen kommer automatdörren att bytas ut senare under våren, vilket innebär en avstängning på ca en vecka.
Närmare information återkommer vi med.
Vi hoppas renoveringen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och orsaka så litet besvär som möjligt för medlemmarna!

Hyresavgift garagerenovering

 

När det gäller avgiften under renoveringsperioden av garaget har styrelsen bestämt att följa det som står i de enskilda kontrakten. Vår förvaltare Storholmen har gått igenom samtliga kontrakt. I de allra äldsta kontrakten, cirka 20 stycken, står att man har rätt till ersättning vid renoveringar. I övriga, senare tecknade kontrakt står det att man inte har rätt till ersättning vid renoveringar. Om du anser att texten i ditt kontrakt ger dig rätt till ersättning, men inte fått det, vänligen kontakta vår förvaltare Storholmen.

Garagerenovering

garage

Vi har nu fått en detaljerad tidsplan för renovering av garagepelarna. Arbetet kommer att ta lite längre tid än tidigare angivet.

Garaget måste vara utrymt senast 29 juni kl 7, det kan åter användas i mitten av augusti.