Takmålning

Takarbetet startar onsdag 8/7. Vi kommer med ny information på hemsidan vartefter arbetet fortskrider.

/Styrelsen