Nya stadgar publicerade

Våra uppdaterade stadgar från 2023-09-05 finns att läsa här: Årsredovisningar och Stadgar

Informationsmöte & Föreningsstämma 2022

Informationsmöte En informationsträff hålls den 17 maj på Föreningsgården, Valhallavägen 148 klockan 18.00. För mer information, se inbjudan nedan Föreningsstämma 2022 års föreningsstämma kommer att hållas den 2:a juni på Östermalmsskolan, Banérgatan 38. Kallelse kommer inom kort. Styrelsen

Problem med port-telefonen?

Styrelsen har uppmärksammat att vissa föreningsmedlemmar har problem med porttelefonen, d.v.s. att släppa in gäster med sin mobiltelefon. För att öppna porten med telefonen trycker du på * under samtalets gång. Om du har en Iphone och detta inte fungerar kan du behöva gå in på telefonens inställningar och göra några ändringar. Instruktion följer nedan: … Läs mer

Brandskyddsregler

Föreningen har brandskyddsregler som det är viktigt att samtliga i föreningen följer. Vänligen läs igenom föreningens brandskyddsregler nedan.

BREDBAND FRÅN OWNIT

Föreningen har tecknat ett förmånligt kollektivt bredbandsavtal med Ownit, billigare och bättre, som bl.a innebär att hastigheten ökar från 100 till 250 Mbits/s. Kostnaden kommer från 1 Januari 2021 att ingå i medlemsavgiften.  Medlemmar som redan har ett bredbandsabonnemang med Ownit behöver inte vidta några förändringar, bara kontrollera att den individuella debiteringen från Ownit upphör.    … Läs mer

Information om takarbetet

Arbetet med tvätt av taket inför målningen går som planerat. Om vädret står oss bi kommer målningen av taket att påbörjas fredag (17/7).Man börjar med detaljer som inte innebär dropp och spill. Därefter följer spraymålningen då det gäller att varje medlem försäkrat sig om att inget kan förstöras av spill. Det är främst balkongerna på … Läs mer

Takmålning

Takarbetet startar onsdag 8/7. Vi kommer med ny information på hemsidan vartefter arbetet fortskrider. /Styrelsen

Målning av yttertak under perioden 6/7 – 24/7 2020

Med start måndag 6 juli kommer yttertaket att målas. Först sker rengöring med högtrycksspruta med vatten. Lös färg och smuts lossnar då från taket. Du som har balkonger på den översta våningen bör se till att skydda dina saker så att det inte blir förstörda. Skyddsplast finns utanför återvinningsrummet från och med tisdag 30/6 (tag … Läs mer