Styrelseledamöter till BRF Resolutionen

Valberedningen har nu börjat arbetet med förslag på nästa års styrelse och önskar komma i kontakt med dig som är intresserad av att arbeta i styrelsen.

Se bifogat dokument för mer information!