Informationsmöte & Föreningsstämma 2022

Informationsmöte

En informationsträff hålls den 17 maj på Föreningsgården, Valhallavägen 148 klockan 18.00. För mer information, se inbjudan nedan

Föreningsstämma

2022 års föreningsstämma kommer att hållas den 2:a juni på Östermalmsskolan, Banérgatan 38. Kallelse kommer inom kort.

Styrelsen