Problem med port-telefonen?

Styrelsen har uppmärksammat att vissa föreningsmedlemmar har problem med porttelefonen, d.v.s. att släppa in gäster med sin mobiltelefon.

För att öppna porten med telefonen trycker du på * under samtalets gång.

Om du har en Iphone och detta inte fungerar kan du behöva gå in på telefonens inställningar och göra några ändringar. Instruktion följer nedan:

  1. Öppna Inställningar
  2. Tryck Mobilnät
  3. Öppna ”Alternativ för mobildata”
  4. Öppna ”Röst och data”
  5. Stäng av 4G VoLTE (alternativt välj 3G)
  6. Gå tillbaka till vanligt telefonläge

Om du behöver hjälp att göra dessa inställningar, vänliga kontakta styrelsen.

/Styrelsen

BREDBAND FRÅN OWNIT

Föreningen har tecknat ett förmånligt kollektivt bredbandsavtal med Ownit, billigare och bättre, som bl.a innebär att hastigheten ökar från 100 till 250 Mbits/s. Kostnaden kommer från 1 Januari 2021 att ingå i medlemsavgiften. 

Medlemmar som redan har ett bredbandsabonnemang med Ownit behöver inte vidta några förändringar, bara kontrollera att den individuella debiteringen från Ownit upphör.   

Medlemmar som har andra bredbandsleverantörer måste själva säga upp avtalet och meddela Ownit om (frivilligt) de vill byta till Ownit för att ta del av denna förmån. Mer information kring hur du ansluter dig till Ownit Bredband finns i bilagan nedan. (sida 6 – ”Komma igång”)

OBS! Varje lägenhet har två olika uttag – ett som gäller ComHem och ett som gäller Ownit. Om du har ComHem idag och vill byta till Ownit måste du således byta uttag. Ownits uttag sitter på lite olika ställen i olika lägenheter, men hittar du en vit oval dosa (ca 4×2 cm) med ett uttag för en s.k ”internetsladd” har du hittat rätt! I många lägenheter sitter de nära telefonjacken.

/Styrelsen