Informationsmöte & Föreningsstämma 2022

Informationsmöte En informationsträff hålls den 17 maj på Föreningsgården, Valhallavägen 148 klockan 18.00. För mer information, se inbjudan nedan Föreningsstämma 2022 års föreningsstämma kommer att hållas den 2:a juni på Östermalmsskolan, Banérgatan 38. Kallelse kommer inom kort. Styrelsen

Problem med port-telefonen?

Styrelsen har uppmärksammat att vissa föreningsmedlemmar har problem med porttelefonen, d.v.s. att släppa in gäster med sin mobiltelefon. För att öppna porten med telefonen trycker du på * under samtalets gång. Om du har en Iphone och detta inte fungerar kan du behöva gå in på telefonens inställningar och göra några ändringar. Instruktion följer nedan: … Läs mer

Brandskyddsregler

Föreningen har brandskyddsregler som det är viktigt att samtliga i föreningen följer. Vänligen läs igenom föreningens brandskyddsregler nedan.

BREDBAND FRÅN OWNIT

Föreningen har tecknat ett förmånligt kollektivt bredbandsavtal med Ownit, billigare och bättre, som bl.a innebär att hastigheten ökar från 100 till 250 Mbits/s. Kostnaden kommer från 1 Januari 2021 att ingå i medlemsavgiften.  Medlemmar som redan har ett bredbandsabonnemang med Ownit behöver inte vidta några förändringar, bara kontrollera att den individuella debiteringen från Ownit upphör.    … Läs mer