Ordinarie föreningsstämma

Tid:                Torsdagen den 25 juni 2020 kl. 18.30 Plats:             Stämman hålls enbart genom poströstning Förteckning över avgivna poströster upprättas. Blankett för Poströstning bifogas. Dagordning Stämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av dagordningen Val av två justerare tillika rösträknare Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Fastställande av röstlängd Föredragning av … Läs mer

Gästrummet

Gästrummet är öppet och kan bokas igen. För att minimera risken för corona-smitta kommer rummet att vara stängt tre dagar mellan varje uthyrning.

Garagestädning lördag 30 maj

Det är dags för den årliga garagestädningen. Senast 22.00 kvällen innan ska fordon vara ute ur garaget! De som planerar att åka till sitt lantställe på lördagen och vara ute ur garaget i god tid före 8.00 kan sätta en lapp på sin bil där detta tydligt framgår. Arbetet beräknas vara klart vid 16-tiden.

Gästrummet

Gästrummet är tills vidare stängt pga coronasmittan.

Förändring TV-kanaler

Från och med september 2020 kommer Com Hem sända tv-kanaler digitalt. För information om detta se följande information från Com Hem: Com Hem digitalisering

Dansat ut julen?

Här kan du se var du kan lämna din julgran. Lämna inte i Återvinningsrummet, utan på en av stadens insamlingsplatser. https://start.stockholm/aktuellt/december/25-december-har-kan-du-lamna-din-julgran/

Information om TV4-kanalerna och C More

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare. Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt. Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med … Läs mer

Nya ordningsregler för solterrassen

Tyvärr får vi konstatera, att medlemmar inte visat normal hänsyn till kringboende vid fester på solterrassen den senaste tiden. Styrelsen har därför funnit det nödvändigt att komplettera våra ordningsregler. Det är nu inte tillåtet att spela musik på solterrassen under några av dygnets timmar.

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RESOLUTIONEN Kallelse till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30 Plats: Östermalms Föreningsråd, samlingssal 1 Valhallavägen 148, Fältöversten (ingång vid busshållplats 4, 72) Vid inpasseringen från kl. 18.00 upprättas Förteckning över närvarande medlemmar. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av … Läs mer