Garagerenovering

garage

Vi har nu fått en detaljerad tidsplan för renovering av garagepelarna. Arbetet kommer att ta lite längre tid än tidigare angivet.

Garaget måste vara utrymt senast 29 juni kl 7, det kan åter användas i mitten av augusti.