Hyresavgift garagerenovering

 

När det gäller avgiften under renoveringsperioden av garaget har styrelsen bestämt att följa det som står i de enskilda kontrakten. Vår förvaltare Storholmen har gått igenom samtliga kontrakt. I de allra äldsta kontrakten, cirka 20 stycken, står att man har rätt till ersättning vid renoveringar. I övriga, senare tecknade kontrakt står det att man inte har rätt till ersättning vid renoveringar. Om du anser att texten i ditt kontrakt ger dig rätt till ersättning, men inte fått det, vänligen kontakta vår förvaltare Storholmen.