MÅNADSAVGIFTER JAN-MAR 2017

 

En felaktighet i Storholmens system för debitering av dröjsmålsränta har upptäckts, vilket innebär att medlemmar kan ha blivit felaktigt debiterade.  Detta kommer att korrigeras och nya avier med förklarande brev distribueras från Storholmen.

Kontrollera era avier!

Frågor ställs till Storholmen.

Tel 0771-786746, info@storholmen.se