Föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 26 maj kl 18.30,
i Gärdesskolans aula. Inpassering och registrering av medlemmar från kl 18.00.
Eventuella motioner lämnas till styrelsen via e-post resolutionen@gmail.com eller i styrelsens brevlåda i garaget
senast den 30 april 2016.

Varmt välkomna!                                                    Styrelsen