Våra hissar

HISSAR stängs av tidvis från mån 22 feb 2016, d.v.s. under vecka 8-9
Måndagen den 22 februari påbörjas en renovering av samtliga hissar i Resolutionen. Montörerna räknar med att arbeta i en eller två hissar per dag. Den hiss som renoveras kommer att vara avstängd under ca 4-6 timmar.
Avstängningslappar sätts upp av hissmontörerna från ManKan Hiss i samband med att arbetet startar i en hiss.
Om en akut situation, t ex sjukdomsfall, skulle inträffa kan montörerna hjälpa till och ordna en akut transport. Kontakta dem i så fall.
För de som bor högre upp i husen kan vindsgångarna användas för att gå till annat trapphus, där hissen inte just då repareras.
Banergatan 85: I den hissen kommer automatdörren att bytas ut senare under våren, vilket innebär en avstängning på ca en vecka.
Närmare information återkommer vi med.
Vi hoppas renoveringen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och orsaka så litet besvär som möjligt för medlemmarna!